Amelia’s kimono detail at Kiyomizu-Dera

Amelia’s kimono detail at Kiyomizu-Dera

The detail on the waistband of Amelia’s kimono

The detail on the waistband of Amelia’s kimono